Terapie

Níže naleznete možnosti, jak Vám mohu pomoci.

Yoga for the Special Child 

Yoga for the Special Child je unikátní terapeutický koncept jógy pro děti se zvláštními potřebami, který vyvinula brazilská jogínka Sonia Sumar.

 Sonia dala v roce 1972 v brazilském Bello Horizonte život své druhé dceři, Robertě.

  Roberta se narodila s Downovým syndromem výrazné symptomatiky, ale v Brazílii v sedmdesátých letech neexistoval žádný terapeutický koncept - veškerá péče, pak už velmi kvalitní, byla dostupná až od šesti let věku. 

Sonia, která věděla, že její dcera potřebuje rehabilitaci okamžitě, čerpala tak při své práci s dcerou z toho, co sama celý život dělala - jógu přizpůsobovala jejím potřebám od narození po celé roky, a když Roberta dospěla do věku šesti let, žádné terapie už nebylo zapotřebí.


Sonin úspěch nezůstal dlouho utajen, a tak začala pracovat s mnoha jinými dětmi s různými problémy. Terapeutickou formu jógy v devadesátých letech patentovala pod názvem Yoga for the Special Child

Dnes žije na Floridě, stále cestuje, školí a předává dál svou zkušenost formou certifikovaných programů, které pracují jógou nejen s dětmi a dospělými s Downovým syndromem, ale především také s dětskou mozkovou obrnou, poruchami pozornosti a autistického spektra

Pro koho je Yoga for the Special Child vhodná? 

V terapii nejsou věková omezení - pracovat lze s dětmi od narození až do posledního dechu (přijímala jsem do péče čtyřměsíční holčičku).
ČÍM DŘÍVE S TERAPIÍ ZAČNEME, TÍM LÉPE !!!


Jóga je vhodná a uzpůsobená všem potřebám, vyjma těžkých forem autismu a epilepsie - tam záleží vždy na individuálních znalostech a přístupu lektora, není to ale nemožné.


Často se mne ptáte, zda má jóga význam i u dětí s mentální poruchou - praxe ukazuje, že i u nich můžeme docílit výsledků v oblasti komunikace, flexibility a adaptace. 

NIKDY DÍTĚ NEPODCEŇUJTE!

"Odpovědí na vše je láska."

Vědomě aplikovaná vývojová kineziologie podle
Jiřího Čumpelíka

PhDr. Jiří Čumpelík, PhD. je bývalý baletní tanečník, lektor jógy, pedagog, fyzioterapeut baletu Národního divadla v Praze.Mezi jeho studenti patří především ti z 2.LF a HAMU - a já mám to štěstí, že v lednu 2017 otevřel své dveře, ale především srdce také mně, přijal mne do své výuky a intenzivně mi předává vše, co zná a umí o pohybu, kineziologii a psychomotorice.. 

Po mnoho let jsem byla ve špičkové terapii podle Vojty. Ač jsem do ní vstoupila dosti pozdě, strukturovaná léčba až do devatenácti let dosáhla toho, že jsem tou dobou byla bez bolestí, schopná snést poměrně vysokou zátěž i stres a žít naprosto samostatně.

Poslední roky terapie (od zhruba třinácti let) jsme si však pokládali otázku, proč k výraznější změně v hybnosti a funkci dojde pouze přímo během terapie a proč ji následně nedokážu použít vědomě ve spontánní motorice.

Nebyli jsme jediní, kteří si tu otázku kladli.
 Odpověď na ni mi dal právě Jiří. Jeho zkušenosti z baletu a jógy mu daly možnost pochopit, že kde je vědomá mysl (v tomto kontextu narážím na větší děti a dospělé bez mentálních problémů), tam je třeba funkčně ji zapojovat, ať už je výchozí pohybová výbava jakákoli. 

Jiří tak ve své práci uplatňuje znalosti jógy jako prostředku využití mysli - a vývojové kineziologie jako způsobu, jak se hýbat. Jeho péče, která byla v podstatě intenzivním studiem psychomotorického vývoje, mi umožnila pochopit vývoj pohybu a mysli. 

Podobně jako on se mnou, i já dnes pracuji s několika jedinci s hybnými poruchami tímto způsobem. Učíme se, jak bez pomoci zvnějšku poznat své tělo a kontrolovat ho tak, aby dopad hybné poruchy byl co nejmenší, případně, je-li to možné, patologie byla nahrazena funkčním pohybem. Rozhovor s Jiřím, který tuto problematiku přiblíží -  

Terapeutické bloky

Vzhledem k náročnosti a individuální struktuře cvičení preferuji formu pravidelných lekcí v domluveném (nejčastěji týdenním) intervalu.

Protože jsou zde ale také mimopražští zájemci o terapie, PO DOHODĚ přijímám děti také na intenzivní terapeutické bloky (zpravidla 3 - 5 dní), během nichž je dostatek prostoru k tomu, abych dítko zdiagnostikovala, koncipovala terapii a zaučila rodiče k funkční práci v domácím prostředí.

 Forma bloků S dítkem docházíte po dobu 3 - 5 dnů v daný čas na 1 - 2 hodinovou terapii.

Bloky mohou probíhat v jakémkoli pracovním týdnu v Praze.

POZN.:

V případě, že Vaše terapie probíhají pouze formou bloků, pro zajištění funkčního postupu je třeba absolvovat je pravidelně (ideálně za 1-2 měsíce).

Bližší informace k terapeutickým blokům Vám ráda poskytnu e-mailem.