Přednášky a spolupráce

Spolupráce s odborníky

Při své práci dělám vše, co umím, pro to, aby terapie v žádném okamžiku neztratila onu komplexnost, která je nutná pro dosažení kýženého výsledku. Nezáleží pouze na spolupráci terapeuta s rodinou klienta, ale také mezioborovou komunikaci.

Nemají-li pevné vedení, své klienty odesílám na zkušenostmi prověřená specializovaná pracoviště ortopedie, diagnostiky a rehabilitace.

V případě ortopedie a diagnostiky absolvuji, je-li to možné, nejedno (a zejména úvodní) vyšetření spolu s klienty. Je tak zajištěno, že lékař-konzultant je obeznámen jak se subjektivním náhledem klienta/jeho zákonných zástupců/rodiny, tak se stanoviskem mým a můžeme se pak snáze shodnout na optimálním terapeutickém postupu.

Spolupracující odborníci a organizace

Na komplexní terapii společných klientů spolupracuji s fyzioterapeutkou a hipoterapeutkou Mgr. Šárkou Smíškovou. Sledování společného cíle u konkrétního dítěte v daném momentě je pro nás stěžejní rovinou naší práce.

S mnohými svými klienty absolvuji ortopedické konzultace s prof.Janem Poulem, který mi otevřel své dveře v roce 2014 jako pacientce - o několik měsíců později jsme společně přednášeli studentům fyzioterapie MUNI v Brně a od roku 2015 sdílíme své pohledy na problematiku potřeb konkrétních klientů tak, aby byli schopni funkčně se rozhodnout v postupu komplexní léčby svých dětí.

Od roku 2017 jsem studentkou PhDr. Jiřího Čumpelíka, PhD. - ten působí jako fyzioterapeut Národního divadla v Praze a své zkušenosti sdílí se studenty 2.LF a AMU. Vede dodnes mou vlastní terapii, učil a dále mne intenzivně vyučuje vývojové kineziologii, pohybu a jeho rehabilitaci - a je-li třeba, externě s ním konzultuji terapeutické postupy u dětí se středně těžkými a lehkými pohybovými problémy.

Přednášky a semináře

Yoga for the Special Child - 2 - 3 hodiny

 • o konceptu, jeho původu, historii, využití, má osobní zkušenost
 • jóga terapie u dětí s pohybovými problémy (včetně DMO)
 • jóga terapie u dětí s PAS a poruchami pozornosti
 • jóga terapie u dětí s genetickými vadami
  bonus - v případě zájmu ukázková lekce jógy s dítětem jako součást přednášky (cca 15 min)

- určeno laikům, rodičům, studentům i odborníkům (přednáška je strukturována podle cílové skupiny) Psychologie v životě a terapii dítěte s poruchou hybnosti 2 - 4 hodiny (dle cílové skupiny a tématického výběru)

 • MYSL - strůjce pohybu
 • POHYB - vyústění mysli
 • distrakce mysli u dítěte s poruchou hybnosti - jak a kdy vzniká, jak ji dítě vnímá
 • komunikační bariéry vznikající v důsledku hybné poruchy a rozptýlené mysli
  - Proč mi dítě nerozumí, co po něm chci?
  - Jak mám dítěti s hybnou poruchou vysvětlit pohyb, jak jej pohyb učit?
  - Jak poznat, co dítě dělá schválně a co opravdu nedokáže?
  - Jak koncipovat správný terapeutický model pro dítě, když mi samo neřekne, co mu vyhovuje?

Určeno především rodičům dětí s postižením

CENA PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ

150,- Kč/hod/os, standardně 450,-Kč/os/ přednáška

Pro studenty: 0,- Kč a dobrá káva :-)

Možnosti spolupráce

Vážení návštěvníci mých stránek, vážím si Vašeho zájmu o mou práci. Prvenství, které v Česku jako zatím jediná certifikovaná terapeutka jógy pro děti se zvláštními potřebami zaujímám, s sebou nese mnoho nového a naší rehabilitací a našimi dětmi dosud nepoznaného, a veškerá zvědavost je dobře pochopitelná.

Přesto jsem však nucena vymezit hranice svého působení, a to následovně: 

Vaše děti ráda přijmu na terapiích ve svých prostorách. Přestože tomu v roce 2016 bylo jinak, v budoucnu již nebudu poskytovat své služby pod střechami terapeutických center.

 Lidová moudrost říká, že nelze sedět na dvou stoličkách - já mám pravidla a požadavky své práce velmi striktně nastaveny, nechci a nemohu z nich slevit a spolupráce kompromisy vyžaduje.

 V minulosti proto docházelo k nedorozuměním i tam, kde jsme si jinak lidsky velmi rozuměli. Proto jsem se rozhodla být (i) nadále zcela nezávislá. 

V rámci zdravotnických (terapeutických) zařízení poskytuji přednášky na téma své práce. Součástí přednášky může být demonstrace mé techniky, neposkytuji ale žádné stáže odborníkům ani laikům

Minulost přinesla několik velmi špatných zkušeností, byl-li mé práci přítomen jiný terapeut. Nemohu dopustit, aby se ony zkušenosti staly tradicí a měly dále špatný vliv na jakékoli dítě. 

Po domluvě dávám možnost návštěvy studentům oborů týkajících se práce s dětmi s postižením (pozn.: tato nenahradí praxi žádanou školou).


Když jsem hledala svou cestu fyzioterapií, byla pro mne cenná každá zkušenost. Proto jsou u mne studentům dveře otevřené. Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi!